HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคหัวใจและการรักษา

DISEASE TYPE

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
 เกิดจากความผิดปกติในขั้นตอนการสร้างอวัยวะตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา อุบัติการณ์โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดหรือหัวใจรั่วโดยรวมประมาณร้อยละ 0.8-1 ของทารกแรกเกิด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นหญิงมากกว่าชาย 3 เท่า สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

กลุ่มที่เด็กตัวเขียว กลุ่มนี้เกิดจากความผิดปกติทำให้มีเลือดดำไหลไปปนกับเลือดแดง ซึ่งปกติแล้วเลือดดำจะไม่ไหลไปปนกับเลือดแดง ทำให้เด็กมีสีออกเขียวๆ ม่วงแดงอ่อนๆ อาการค่อนข้างมาก เกือบทั้งหมดต้องผ่าตัดแก้ไขการเจริญเติบโตของเด็กพวกนี้จะ น้อยกว่าปกติมาก เพราะเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายมีระดับออกซิเจนต่ำกว่าปกติ มีส่วน น้อยที่สามารถเจริญเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ได้

กลุ่มไม่เขียว กลุ่มนี้ก็มีหลายแบบด้วยกัน อาจเกิดขึ้นกับลิ้นหัวใจ (พบน้อย) หรือผนังกั้นห้องหัวใจปิดไม่สนิท มีรูรั่ว (พบบ่อย) ทำให้เลือดแดงไหลไปปนเลือดดำ กรณีเช่นนี้ไม่ทำให้เกิด "สีเขียว" แต่จะทำให้เลือดไปปอดมากเกินไป และ หัวใจทำงานหนักมากขึ้นโดยไม่จำเป็น ทำให้เกิดผลเสียต่อปอดและหัวใจในอนาคต อาจแบ่งชนิดที่พบบ่อยๆ ได้เป็น
  1. รูรั่วระหว่างผนังกั้นห้องหัวใจด้านบน (Atrial Septal Defect:ASD)
  2. รูรั่วระหว่างผนังกั้นห้องหัวใจด้านล่าง (Ventricular Septal Defect:VSD)
  3. เส้นเลือดแดงที่เกินผิดปกติระหว่างปอดและหัวใจ (Patent Ductus Arteriosus:PDA)

อาการของผู้ป่วย เหนื่อยง่าย โตช้า หายใจเร็ว บางรายอาจมีอาการในช่วงอายุ 20-30 ปี

การรักษาโดยการอุดรูรั่วหัวใจ ทำได้ตั้งแต่เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ถ้าไม่มีเลือดไหลย้อนทาง โดยผู้ป่วยที่ทำการรักษาด้วยวิธีนี้จะต้องกินยาละลายเกล็ดเลือดอีก 6 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดไปเกาะที่ร่มใยสังเคราะห์ ซึ่งผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจคลื่นเสียงสะท้อน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อดูผลการรักษา หลังจากนั้นจะดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

การอุดรูรั่วด้วยอุปกรณ์พิเศษเป็นเทคโนโลยีใหม่ สะดวกไม่ต้องผ่าตัด อุปกรณ์สำหรับปิดรูรั่วระหว่างผนังกั้นห้องหัวใจ จะมีร่มทำด้วยใยสังเคราะห์ เป็นร่ม 2 ชั้น ดังนั้นจะไม่มีปัญหาแผลเป็น หลังจากปิดรูรั่วด้วยร่มแล้วร่างกายจะสร้างเนื้อเยื่อออกมาคลุมภายใน 3 เดือน อย่างไรก็ตามการอุดรูรั่วด้วยอุปกรณ์พิเศษไม่สามารถทดแทนการผ่าตัดได้ทั้งหมด สามารถทดแทนได้ประมาณ 75% ขึ้นอยู่กับขนาดรูรั่วในหัวใจ


ประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ
  1. หลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงที่เกิดจากการผ่าตัดเปิดหัวใจ
  2. ไม่มีรอยแผลผ่าตัดที่หน้าอก และลดความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการผ่าตัด
  3. ใช้เวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 2-3 วัน เมื่อเทียบกับ 6-8 วันในการผ่าตัด
  4. ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้เร็วขึ้น
  5. ลดระยะเวลาพักฟื้นที่บ้าน เหลือเพียง 2-3 วัน เมื่อเทียบกับ 3-4 สัปดาห์ จากการผ่าตัด