HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคหัวใจและการรักษา

DISEASE TYPE

การทำหัตถการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Primary PCI)

แพทย์รักษาหลอดเลือด หัวใจอุดตัน กันอย่างไร

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนับเป็นภาวะฉุกเฉินที่อันตรายยิ่ง เพราะผู้ป่วยอาจเสียชีวิตทันทีถึงครึ่งหนึ่ง ณ ที่เกิดเหตุ เพราะการนําไฟฟ้าหัวใจพิดปกติทําให้หัวใจเต้นระริกไม่บีบตัว จําเป็นต้องได้รับการรักษาด่วน

  • การใช้ไฟฟ้าช็อคหัวใจร่วมไปกับการบั้มหัวใจและช่วยการ หายใจอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ได้ในขั้นต้น
  • ต้องรีบเปิดเส้นเลือดที่อุต้นให้เร็วที่สุด เพราะยิ่งเวลาผ่านไปเกิน 6 ชั่วโมง ผนังกล้ามเนื้อที่ขาดเลือดจะยิ่งถูกทําลายและเกิดภาวะหัวใจวายในเวลาต่อมา

ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ มีห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและมีทีมงานที่พร้อมแพทย์ผู้ชํานาญจะใช้ลวดเล็ก ๆ สอดผ่านหลอดเลือดที่ต้น และทําการขยายหลอดเลือดด้วยลูกโป่ง วิธีนี้พบว่าสามารถเปิดหลอดเลือดได้สําเร็จกว่า 90 % และมีประโยชน์มากกับผู้ป่วยที่หัวใจขาดเลือดจนช็อค โรคอันตรายที่คุณอาจป้องกันได้​
ผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูง ถ้าได้รับการลดไขมันลงมาในระดับที่ปลอดภัย จะสามารถลดการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดได้ ทําให้หลอดเลือดตีบน้อยลงหรืออย่างน้อยก็ไม่ตีบมากขึ้น แต่จําเป็นต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2-3 ปี แล้วยังสามารถลดอัตราตาย รวมทั้งอุบัติการณ์ในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ อุดตันลง 30 %