HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคหัวใจและการรักษา

DISEASE TYPE

5 ท่าบริหารฟิตเติมพลังหัวใจ

5 ท่าบริหารฟิตเติมพลังหัวใจ

การออกกำลังกายมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้หัวใจแข็งแรง ยิ่งถ้าเลือกท่าบริหารได้เหมาะสม ย่อมช่วยเพิ่มพลังฟิตให้หัวใจได้เป็นอย่างดี

 

5 ท่าบริหารดังต่อไปนี้ ทำไม่ยากและให้ผลลัพธ์ที่ดีกับหัวใจ
 
5 ท่าบริหารฟิตเติมพลังหัวใจ

1) ท่ายกเข่าสูงอยู่กับที่
 • เดินยกเท้าสูงอยู่กับที่
 • ทำประมาณ 5 - 10 นาที

5 ท่าบริหารฟิตเติมพลังหัวใจ
 
2) ท่าแกว่งแขน
 • ย่ำเท้าอยู่กับที่โดยยกขาให้สูงขึ้น
 • ทำร่วมกับแกว่งแขนสลับข้างตอนเดิน
 • ทำประมาณ 5-10 นาที

5 ท่าบริหารฟิตเติมพลังหัวใจ

3) ท่าเดินเร็ว
 • เดินเร็ว ๆ ก้าวเท้าถี่ ๆ แกว่งแขนแรง ๆ
 • เดิน 5 - 8 กม.ต่อชั่วโมง
 • เดินสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมงจะลดการเกิดโรคหัวใจ
 5 ท่าบริหารฟิตเติมพลังหัวใจ
 
4) ท่าซิตอัพ
 • ออกกำลังโดยการลุกนั่ง (Sit - Up)
 • นอนหงาย ชันเข่า ยกหัวไหล่ค้างไว้ 10 วินาที
 • วางหัวไหล่ลง ทำวันละไม่ต่ำกว่า 150 ครั้ง

5 ท่าบริหารฟิตเติมพลังหัวใจ 
5) ท่ากระโดดตบ
 • ยืนเท้าชิด มืออยู่ด้านข้างลำตัว
 • กระโดดพร้อมแยกขาออกจากกัน
 • ยกมือขึ้นตบเหนือศีรษะ
 • กลับมาทำซ้ำ 20 ครั้งต่อ 1 เซ็ต
 
*** ถ้าจะให้ไม่น่าเบื่ออาจทำท่ามิกซ์กันทั้งหมด 5 ท่าให้อยู่ภายในครึ่งชั่วโมง
 
            สำหรับการออกกำลังกายที่เห็นผลกับหัวใจนั้น ควรออกกำลังให้ได้อย่างน้อยครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ที่สำคัญควรออกกำลังกายติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าขาดการออกกำลังแล้วกลับมาออกใหม่ หัวใจจะทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม
 
ข้อมูล : นพ.อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์ อายุรแพทย์หัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ