HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคหัวใจและการรักษา

DISEASE TYPE

อย่ารอ…ให้โรคหัวใจถามหา ยกระดับการตรวจกับ MRI (3.0 Tesla)            เพราะหัวใจเป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนและโรคหัวใจอาจมาเยือนได้โดยไม่คาดคิด การตรวจเช็กสุขภาพหัวใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย ด้วยความก้าวหน้าของเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI [3.0 Tesla] นับเป็นนวัตกรรมที่ได้รับพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือตรวจหัวใจที่นอกจากตรวจหาความผิดปกติได้โดยละเอียดมากยิ่งขึ้น ยังสบายใจได้กับผลข้างเคียงจากการตรวจที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากถึงมากที่สุด
 
ตรวจลึก ตรงจุด

เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI 3.0 Tesla เหมาะกับการตรวจหาความผิดปกติเกี่ยวกับเนื้อเยื่อหัวใจในบริเวณต่าง ๆ ได้แก่
  1. เยื่อหุ้มหัวใจ
  2. กล้ามเนื้อหัวใจ
  3. ลิ้นหัวใจ

 
โดดเด่นกับ MRI [3.0 Tesla]

จุดเด่นของเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI [3.0 Tesla] ได้แก่

 

  • MRI เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจภายนอกเพื่อใช้ตรวจพยาธิสภาพของอวัยวะภายใน (หัวใจ) โดยไม่ใช้รังสี X-Rays
  • MRI มุ่งเน้นการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับเนื่อเยื่อ เช่น โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ ลิ้นหัวใจ
  • คนไข้ไม่โดนรังสี X-Rays เพราะฉะนั้น สามารถทำซ้ำได้หลายครั้ง ทั้งวินิจฉัยหรือติดตามการรักษา เว้นแต่คนไข้อยู่ในข้อห้ามการตรวจ ได้แก่
- ตั้งครรภ์ 
- ไม่สามารถนอนราบตลอดการตรวจได้ 
- กลัวที่แคบรุนแรง 
- ตัวใหญ่ไม่สามารถนอนในอุโมงค์ได้ 
- มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทำด้วยโลหะฝังอยู่ในตัว 
- ไตวายอย่างรุนแรง
 
  • เด็กหรือคนอายุน้อยที่ไม่เคยมีอาการผิดปกติมาก่อนสามารถตรวจเช็กได้ โดยไม่ต้องกังวลกับผลข้างเคียง            นอกจากเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการดูแลรักษาหัวใจ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การอ่านผลตรวจที่ละเอียดครบถ้วนโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้คนไข้ได้รับการวินิจฉัยโรครวดเร็วทันท่วงทีต่อการรักษา เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปอีกนาน
 
 
 
 
            ปัจจุบันกรมบัญชีกลางช่วยให้ผู้ป่วยข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษากับรัฐบาล ซึ่งปกติจะต้องไปรับการรักษากับโรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น ใช้เวลาในการตรวจค่อนข้างนาน ได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจโดยการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง MRI [3.0 Tesla] เพื่อการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและสะดวกขึ้นอย่างตรงจุดชัดเจน
 
 
ข้อมูล : พญ.เลิศลักษณ์ เชาวน์ทวี อายุรแพทย์หัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ