HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคหัวใจและการรักษา

DISEASE TYPE

เช็คให้ชัวร์กับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจไปไม่น้อย และหนึ่งโรคหัวใจที่คนไทยเป็นกันมากคือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เพราะฉะนั้นมาตรวจเช็คกันดีกว่าว่า ตัวเองหรือคนที่รักมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้มากน้อยแค่ไหน
 
สาเหตุของโรค

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากผนังหลอดเลือดหัวใจมีความหนามากขึ้น ทำให้เลือดไหลผ่านไม่สะดวก ส่งผลให้หัวใจขาดเลือดได้ในที่สุด ซึ่งความหนาของผนังหลอดเลือดหัวใจที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นผลจากไขมันหรือพังผืดไปเกาะ หากเป็นไขมันมักมาจากไขมันในร่างกายเป็นตัวกระตุ้น แต่ถ้าเป็นพังผืดอาจมาจากความเสื่อมหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เข้าไปกระตุ้น
 

กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
  1. ผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง คนอ้วน รวมไปถึงคนที่สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย ซึ่งกลุ่มนี้สามารถป้องกันหรือลดอัตราเสี่ยงต่อโรคด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการรับประทานและการใช้ชีวิต
  2. ผู้สูงอายุ อายุที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ร่างกายเสื่อมลงตามธรรมชาติ
 

เช็คให้ชัวร์โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ลักษณะเฉพาะของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่สามารถสังเกตได้คือ
  • เจ็บหน้าอก บริเวณกลางหน้าอกตรงเหนือลิ้นปี่ขึ้นมาเล็กน้อย
  • ลักษณะการเจ็บหน้าอกเหมือนมีอะไรมาบีบรัดแน่น ๆ หรือมีของหนัก ๆ มาทับ
  • ปวดร้าวบริเวณไหล่ซ้ายและแขนซ้าย หรือร้าวที่กรามทั้ง 2 ข้าง
 

ข้อสังเกตสำคัญ

* อาการปวดเจ็บหน้าอกมักเกิดขึ้นขณะออกแรงหรือออกกำลังกาย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที*