HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคหัวใจและการรักษา

DISEASE TYPE

รับมือให้ถูกเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นโรคหัวใจ


 

การดูแลเจ้าตัวน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งลืมตาดูโลกอย่างแข็งแรงคือสิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ให้ความสำคัญมากที่สุด โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีความผิดปกติของหัวใจย่อมส่งผลให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงของภาวะหัวใจล้มเหลวที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการรับมืออย่างถูกต้องจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้คุณแม่และคุณลูกปลอดภัย


โรคหัวใจที่ตรวจพบเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์

พบได้หลายสาเหตุ ได้แก่
 

  • คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นโรคหัวใจ เช่น รูห์มาติก เป็นต้น
  • คุณแม่ตั้งครรภ์เริ่มมีภาวะหัวใจผิดปกติ เช่น หัวใจอ่อนกำลังโดยสาเหตุไม่แน่ชัด เป็นต้น
  • คุณแม่ตั้งครรภ์กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากเชื้อไวรัสบางชนิด


เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นโรคหัวใจ

หากคุณแม่ตั้งครรภ์พบว่าตนเองมีอาการขาบวม ความดันสูง เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยหอบง่าย หัวใจเต้นแรง เต้นไม่เป็นจังหวะ เป็นต้น อาจเป็นสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่ากำลังเป็นโรคหัวใจ สิ่งที่ต้องทำคือ
 
  • รีบตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดกับอายุรแพทย์หัวใจและสูตินรีแพทย์ร่วมกัน
  • วินิจฉัยโรคและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์
  • ทำการรักษาอย่างถูกต้อง โดยขึ้นอยู่กับลักษณะอาการและความรุนแรงของโรคหัวใจที่พบ
- โรคหัวใจแต่กำเนิดหรือรูห์มาติก เน้นการเฝ้าระวังและดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด
- โรคหัวใจที่พบเมื่อตั้งครรภ์ เช่น โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ เน้นเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและครรภ์เป็นพิษ ควรรับการประเมินจากแพทย์อย่างใกล้ชิด
  • หากต้องทานยาจะต้องเป็นไปตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น เพราะยาบางชนิดมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
  • ระมัดระวังการอักเสบและติดเชื้อในร่างกาย เช่น ไข้หวัดหรือโรคทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น
  • ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามคำแนะนำของแพทย์

อันตรายของคุณแม่ตั้งครรภ์กับโรคหัวใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจมีโอกาสที่จะหัวใจวายและเสียชีวิตทั้งคุณแม่และคุณลูก เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ความรุนแรงของโรคหัวใจแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
 
ไม่มีคุณแม่ตั้งครรภ์คนใดอยากพบกับความผิดปกติของร่างกาย ดังนั้นการตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพหัวใจอย่างละเอียดตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์คือสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยอย่างเด็ดขาด เพื่อให้วางแผนการมีลูกได้อย่างราบรื่น

ข้อมูล : นพ.ระพินทร์ กุกเรยา
หัวหน้าอายุรแพทย์หัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ