HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคหัวใจและการรักษา

การรักษา

นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ


256-slice CT Scan เครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่ไม่เพียงช่วยให้รักษาได้ตรงจุด แต่ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตรวจหาโรคหลอดเลือดหัวใจในกรณีที่ผู้ป่วยวิ่งสายพานไม่ไหว”
 

นวัตกรรมตรวจหัวใจความเร็วสูง
 
ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีความเสี่ยงระดับต่ำถึงปานกลาง ผู้ที่มีอาการโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่ชัดเจน ตลอดจนประเมินผลหลังรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รวมทั้งการแยกโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เนื่องจากหลอดเลือดโคโรนารีอุดตันกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือโรคของกล้ามเนื้อหัวใจ (Non - Ischemic Dilated Cardiomyopathy) นั้น การใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 256-Slice CT Scan นอกจากมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือ สามารถบอกปริมาณคราบหินปูนที่จับเกาะใต้ผน้งชั้นใน(intima)ของผนังหลอดเลือดโคโรนารี ทำให้บอกความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคตร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ได้ด้วยแล้ว ยังเต็มไปด้วยข้อดีมากมายคือ
 
            
  • แม่นยำ ภาพคมชัดความละเอียดสูง ครอบคลุมบริเวณที่ต้องการตรวจ
  • ใช้เวลาตรวจไม่นาน เพราะเครื่องสแกนหมุนต่อรอบเพียง 0.27 วินาที ผู้ป่วยได้รับรังสีเอ็กซเรย์น้อยลง
  • ตรวจหาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยอัตราการเต้นหัวใจเร็วกว่า 70 ครั้งต่อนาที
  • ตรวจปริมาณสะสมหินปูนและความผิดปกติในหลอดเลือดได้ในครั้งเดียว
  • แปลผลถูกต้องด้วยรังสีแพทย์และอายุรแพทย์โรคหัวใจ
  
 
            
 

“ด้วยลักษณะอุโมงค์ทรงกลมปลายเปิดสองด้าน ภายในมีหลอดเอกซเรย์ และตัวรับสัญญาณแบบหมุนรอบทิศทาง 360 องศาด้วยความเร็วสูง พร้อมด้วยเตียงนอนตรวจเลื่อนเข้าออกได้สามารถตรวจจับสัญญาณภาพหัวใจและหลอดเลือดหัวใจแบบครบทุกรายละเอียด”
 

6 ขั้นตอนตรวจตรงจุด
 
เวลาที่ใช้เครื่อง 256 - slice CT scan นั้น ช่วงสแกนจะใช้เวลาประมาณ 5 วินาที แต่หากรวมการติดอุปกรณ์และเปิดหลอดเลือดดำแล้ว ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 30 นาที โดย 6 ขั้นตอนตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ประกอบด้วย
 
            1) เปลี่ยนชุดที่เตรียมไว้ ไม่สวมใส่เครื่องประดับโลหะ
            2) 24 ชั่วโมงก่อนตรวจ ห้ามดื่มชา กาแฟ โซดา และช็อกโกแลต
            3) 12 ชั่วโมงก่อนตรวจ งดไวอากรา (Viagra) ซิเอลิส (Cialis) เลวิตรา (Levitra)
            4) นอนราบบนเตียงตรวจ รัดด้วยสายรัดเพื่อไม่ให้หลุดจากตำแหน่ง
            5) ติดสายวัดคลื่นไฟฟ้าบนหน้าอกและสายรัดต้นแขนวัดความดันเลือด
            6) กลั้นหายใจ 10 วินาที โดยจะมีการซ้อมก่อนเพื่อให้ทำได้ถูกต้อง
 
นอกจากนี้ในการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดโคโรนารี หลอดเลือดเอออร์ตาร์ และหลอดเลือดพัลโมนารี ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 256-Slice CT Scan จะต้องฉีดสารเปรียบต่างทางหลอดเลือดดำเสมอ ผู้ที่เข้ารับการตรวจจะต้องงดอาหารและน้ำ 4 ชั่วโมงก่อนตรวจ แต่ไม่ต้องงดยาประจำตัว
 

เตรียมพร้อมก่อนตรวจ
           
สิ่งสำคัญต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนตรวจกับเครื่อง 256-Slice CT Scan ได้แก่
 
  • กลัวที่แคบ
  • ตั้งครรภ์หรือมีแนวโน้มตั้งครรภ์
  • แพ้อาหารทะเล แพ้สารไอโอดีน
  • ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคไต
  • ยาทีรับประทานเป็นประจำ โดยเฉพาะยาลดระดับน้ำตาลในเลือด biguanide
 
หลังการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 256-Slice CT Scan ผู้ป่วยจำเป็นต้องพักรอดูอาการประมาณ 20-30 นาที หากเป็นปกติดี ผู้ป่วยสามารถทานอาหารและทำกิจกรรมตามปกติได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยานอนหลับหรือยาสลบก่อนตรวจจำเป็นจะต้องพักฟื้นดูอาการก่อน ซึ่งผลการตรวจจะเสร็จเรียบร้อยในเวลา 2 ชั่วโมง หลัง scan เสร็จ โดยแพทย์จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ป่วยทราบทั้งหมด
 
เพราะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่พบได้บ่อยและมีอันตรายถึงแก่ชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเพศชายอายุ 40 ปีขึ้นไปและเพศหญิงอายุ 55 ปีขึ้นไปที่อยู่ในภาวะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น รวมทั้งผู้ที่เคยมีสมาชิกในครอบครัวป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นควรตรวจหัวใจให้แข็งแรงและพบแพทย์เป็นประจำทุกปีก่อนสายเกินไป
 
เพราะคุณคือคนสำคัญ... มั่นใจให้ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจดูแล
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โทร. 1719