HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคหัวใจและการรักษา

DISEASE TYPE

TAVI/TAVR ซ่อมลิ้นหัวใจแบบไม่ต้องผ่าตัด เทคโนโลยีใหม่เพื่อผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดสูง ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

นายแพทย์ระพินทร์ กุกเรยา หัวหน้าอายุรแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจ/มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีโอกาสพูดคุยกับนายแพทย์ระพินทร์ กุกเรยา ซึ่งทำหน้าที่ดูแลงานของโรคหัวใจ การพัฒนาโปรแกรมการรักษาใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยทันความเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้ รวมถึงเรื่องราวความรู้ของเทคโนดลยีการรักษาโรคหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด TAVI/TAVR ที่เริ่มนำมาใช้แล้วกับผู้ป่วยสูงอายุบางรายในประเทศไทย


ทำความรู้จัก TAVI/TAVR

“TAVI และ TAVR คือสิ่งเดียวกัน เป็นการซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบไม่ต้องผ่าตัด แต่เป็นวิธีการเรียกที่ต่างกันออกไป TAVI หรือ Trans catheter Aortic Valve Implantation คือการใช้สายสวนผ่านหลอดเลือดเข้าไปเพื่อทำหัตถการในหลอดเลือดแดงใหญ่และลิ้นที่กั้นหัวใจช่องล่างซ้าย เป็นคำเรียกในยุโรป ส่วน TAVR หรือ Trans catheter Aortic Valve Replacement ก็มีความหมายและวิธีการรักษาเช่นเดียวกัน แต่เป็นคำเรียกในสหรัฐอเมริกา

“ทั้ง TAVI/TAVR เป็นการซ่อมแซมลิ้นหัวใจอันเก่าที่ใช้การไม่ได้ อย่างเช่น กรณีลิ้นหัวใจที่ตีบมากๆ หรือมีแคลเซียมเกาะมากๆ ทำให้ลิ้นหัวใจแคบ ทำให้มีผลตามมาดังนี้ คือ หนึ่ง เมื่อหัวใจบีบตัวแล้ว ลิ้นหัวใจไม่ยอมเปิด ทำให้มีเลือดออกมาน้อย ไม่พอเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเมื่อมีแรงต้าน หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น ในระยะแรกหัวใจก็จะปรับให้หนาตัวขึ้นเพื่อสร้างแรงบีบให้ได้มากขึ้น แต่ความสามารถในการคลายตัวช้าลง สอง สำหรับระยะต่อไปเมื่อนานเข้า หัวใจที่หนามากๆ เข้า จะขาดความยืดหยุ่น บีบตัวได้ไม่ดี ซึ่งจะทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายตามมา TAVI ในปัจจุบันการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีทางเลือกที่เป็นผู้สูงอายุเท่านั้น และมีโรคแทรกซ้อน ที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการผ่าตัดเปิดหน้าอกได้ (Surgical Replacement)”


เตรียมตัวก่อนรักษา และช่วงเวลาสั้นๆ ในการฟื้นตัว

“หากผู้ป่วยมีอาการหัวใจลัมเหลวมาแล้ว แพทน์จะใช้วิธีการช่วยชีวิตให้อาการทุเลาก่อนพร้อมตรวจดูการทำงานของอวัยวะส่วนสำคัญ เพื่อให้พร้อมสำหรับการสวนหัวใจ หรือใส่ขดลวดเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ได้ทันที เพราะแพทย์สามารถติดตามทุกขั้นตอนการผ่าตัดจากการเอ็กซเรย์แบบเรียลไทม์

“หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยจะมีแผลเล็กๆ ที่บริเวณขาหนีบประมาณ 2 เซนติเมตร และจะใช้เวลาฟื้นตัวเป็นเวลา 3 – 5 วัน โดย 72 ชั่วโมงแรก (3 วัน) จะยังอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าดูอาการก่อนกลับบ้านและใช้ชีวิตตามปกติ กินข้าว ได้ใช้เวลากับลูกหลาน ได้ออกกำลังกายและมีการพักผ่อนที่เพียงพอ”


เข้าใจนวัตกรรมใหม่ให้มากขึ้น สู่สังคมผู้สูงอายุ

“ในประเทศไทย ปัจจุบันการรักษานี้ยังคงเป็นทางเลือกเฉพาะสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่มีทางเลือก ไม่ใช่มาตรฐานการรักษาทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลการวิจัยที่เพิ่งรวบรวมย้อนหลังเป็นเวลาเพียงแค่ 4 ปี นั่นทำให้ยังไม่สามารถติดตามผลระยะยาวได้ ในขณะที่ยุโรปและอเมริกามีการยอมรับการรักษานี้มากขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลงมาที่อายุ 75 ปี ซึ่งในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า อาจมีการพัฒนาและเก็บข้อมูลการวิจัยที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้มีการรักษาด้วยวิธีการนี้มากยิ่งขึ้น

“สอดคล้องกับในอนาคตอันใกล้ที่ประเทศไทยเรากำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ต้องการความรู้และเทคโนโลยีการรักษาที่ตอบโจทย์ต่างกันกับการรักษาคนรุ่นหนุ่มสาว”


การรับมือลิ้นหัวใจผิดปกติที่ดีที่สุด

“ในเวลาเดียวกันสามารถสอบถามข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับ TAVI และ TAVR ได้จากแหล่งข้อมูลของโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งในอนาคตอีกไม่นาน การรักษาแบบ TAVI และ TAVR จะได้รับการยอมรับในระดับเวิลด์สแตนดาร์ด คล้ายๆ กับการเปิดรับวิธีการผ่าตัดแบบบอลลูน ที่เริ่มนำมาใช้ในช่วงแรก อย่างไรก็ตาม การรับมือที่ดีที่สุด คือการป้องกันโรคด้วยการระมัดระวังตัว ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ที่เป็นการป้องกันทุกโรคสำคัญในระยะยาวของทุกคน”