HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ความประทับใจของผู้ป่วย

วิดีโอ

เมื่อความเป็นอยู่ใกล้กับความตาย ความหวังก็ยิ่งริบหรี่ แต่สำหรับเรามันยังเป็นแสงสว่างอยู่ดี
คนไข้ทุกคนที่อยู่ตรงหน้า คือหัวใจของเรา
อุดมการณ์ของหมอ ไม่มีคำว่า.. "ถอดใจ"
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อ­การดูแลหัวใจ

เรื่องจริงของ ลุงโพธิ์ เพชรแก้ว
ที่เมื่อเกือบ 20 ปี ที่แล้ว หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน มีภาวะหัวใจขาดเลือด และเบาหวานแทรกซ้อน ได้รับการผ่าตัดหัวใจ ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

Website: https://www.bangkokhospital.com/heart...
Facebook: https://www.facebook.com/BangkokHeart...