HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ความประทับใจของผู้ป่วย

ความประทับใจของผู้ป่วย


 

"แผลเล็กกว่าที่คิดเยอะ วันรุ่งขึ้นก็ลุกเดินได้แล้ว โชคดีของผมครับ"


ประสบการณ์จากคุณศิริชัย จันทร์เสงี่ยม อายุ 76 ปี และภรรยา
ผู้รับการรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง แผลเล็ก ด้วยเทคนิคสายสวน (Endovascular Aneurysm Repair: EVAR) 
อ่านบทความ ผ่าตัดแผลเล็ก ลดความเสี่ยง ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง​