HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ความประทับใจของผู้ป่วย

ความประทับใจของผู้ป่วย

ติดตามชีวิตของ Ms.Saranita คุณแม่จากประเทศนาอูรูที่ยืนยันจะเก็บลูกน้อยของเธอไว้ กับการทำงานร่วมกับทีมแพทย์ 3 สาขา โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเก็บทารกในครรภ์ไว้ให้ได้นานที่สุด เพื่อให้คลอดออกมาอย่างปลอดภัย