HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ความประทับใจของผู้ป่วย

ความประทับใจของผู้ป่วย

พบกับเคสที่เกิดขึ้นจริงของ Mr.Yasuyuki Konishi คนไข้ชาวญี่ปุ่นที่ถูกส่งตัวมาด้วยอาการ #โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองแตก เมื่อการรักษาต้องแข่งกับเวลาและเต็มไปด้วยข้อจำกัด ไม่ว่าจะทำการผ่าตัดใดๆ ต้องไม่มีการถ่ายเลือด ทีมแพทย์จะทำอย่างไร?