HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 บริการทางการแพทย์

บริการฉุกเฉิน

ระบบการขนส่งการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ (BHQ) และโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ (BHT)
 • ในกรณีฉุกเฉิน โทร 1724
 • ระบบขนส่งส่วนตัว ที่สมบูรณ์แบบ
 • ทีมงาน
 • แพทย์ ฉุกเฉิน และแพทย์เฉพาะทาง
 • พยาบาลห้องฉุกเฉิน
 • หัวหน้างานประสานงานการพยาบาล
 • บุคลากร พิเศษ อื่น ๆ ตามความจำเป็น
 • ศูนย์บริการฉุกเฉิน เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ หรือ BES (Bangkok Emergency Services) รวมทรัพยากรของ 6 กลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยเพื่อให้การตอบสนองฉุกเฉินช่วยชีวิต โดยการใช้รถพยาบาลในเครือข่ายที่สามารถย้ายและส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่างฯ ในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
 ด้วยความร่วมมือของ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ บริการฉุกเฉินนั้นได้ขยายเกินพื้นที่นครบาล กรุงเทพฯ ถึงสมุทรปราการ, นนทบุรี , นครปฐม และจังหวัดปทุมธานี
 
มาตรฐานการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูงพร้อมแพทย์และพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษสามารถตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

 

ฉับไว พร้อมช่วยทุกนาทีชีวิต


โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์การบิน และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ อีกทั้งทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหัวใจและปอดเทียม Transport ECMO : Transport Extracorporeal Membrane Oxygenation และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ประจำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตที่ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง สามารถเชื่อมโยงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ อาทิ รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ground Ambulance), Helicopter Emergency Medical Service (Sky ICU), Air Ambulance, Commercial Flight และเรือพยาบาล (Hydrolance) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบครบวงจร

มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกและทางอากาศของอเมริกา (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems : CAMTS) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

 

5,000 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล
242 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเครื่องบินทางการแพทย์ฉุกเฉิน
58 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน
325 การส่งกลับผู้ป่วยไปยังยุโรป อเมริการ เอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา

 

Ground Ambulances


บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล หรือจากบ้านและโรงพยาบาล โดยมีทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง เสมือนยกห้อง ICU เคลื่อนที่ไปหาคุณถึงบ้าน  ทันท่วงทีทุกวินาทีฉุกเฉิน
 
 • Mercedes Benz Sprinter, a modern and spacious model for advanced level of care
 • Toyota Commuter, a standard model for basic care and EMS
 • Emergency Medical Technician-Basic (EMT-B)
 • All ambulance dispatches are supervised by medical command physician
 • Doctor and Registered Nurses: Emergency physicians or ER doctors for advanced life support, Cardiologist for major cardiac conditions, Pediatric intensive care (PICU), Neonatologist for critical care of newborn and preterm babies and ECMO Team
 

Equipment

 
 • Intra-Aortic Balloon Pump (IABP) : Cardiosave
 • Advanced patient monitor
 • Transport ECMO
 • Advanced ventilator
 • Hamilton T1
 • Infusion pump
 • Portable suction unit


ECMO
เครื่องหัวใจและปอดเทียม ช่วยการทำงานของหัวใจและปอดระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ECMO)

 

ตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิด

ตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิด                                                                                                    

 

Mercedes Benz Sprinter

Mercedes Benz Sprinter, a modern and spacious model for advanced level of care

 

Toyota Commuter 

Toyota Commuter, a standards model for basic care and EMS

 

Helicopter Emergency Medical Service (HEMS)


เฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Sky ICU) นับเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินอุบัติเหตุ โรคหัวใจ ผู้ป่วยแม่และเด็กหรือทารกแรกเกิด โรคสมองและระบบประสาทที่เสี่ยงต่อภาวะพิการหรือทุพลภาพ ทั้งในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาน และพื้นที่จำกัด อย่างแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติในทะเล เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนตั้งแต่แรกรับ ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์ตามมาตรฐานนิรภัยการบินขององค์กรการบินระหว่างประเทศ ปฏิบัติงานบนเครื่องด้วยทีมแพทย์-พยาบาลที่มีวุฒิบัตรและความชำนาญมากประสบการณ์จริงด้านเวชศาสตร์การบิน และได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษจนชำนาญการปฏิบัติการบินทางการแพทย์ฉุกเฉิน  ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถไปยังสถานที่รักษาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

 
Helipad Base

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ บนอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมรับและรักษาผู้ป่วยทันทีที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอด

• BK117 C-2 (EC145)
 
• BK117 D-2 (H145)
 
Flight Physicians and Flight Nurses: Emergency physicians, Cardiologist for major cardiac conditions, Pediatric intensive care (PICU), Neonatologist for critical care of newborn and preterm baby and ECMO Team.
 
 
Equipment

• Portable Electric Suction Unit : ACCUVAC Pro
 

 

EC14MBB-BK117 C2

BK117 C-2 (EC145)

 

H145MBB-BK117 D2

BK117 D-2 (H145)

 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน บีดีเอ็มเอส BDMS ALARM CENTER
โทร. 1724

โทรระหว่างประเทศ +66-2-226-4565