HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

กรุณาใส่รายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เกี่ยวกับอาการของโรคที่เป็นอยู่และประวัติทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ทำการวินิจฉัยได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ขออนุญาตแจ้งว่า หากรายละเอียดที่สอบถามเป็นข้อมูลเชิงลึก อาจใช้เวลาระหว่าง 24 ถึง 48 ชั่วโมง ก่อนที่คุณจะได้รับการตอบกลับ

การขอคำปรึกษา

รายละเอียดการขอคำปรึกษา

ไฟล์สนับสนุน

ประวัติทางการแพทย์เพึ่มเติมที่จะช่วยในการประเมินทางการแพทย์ (ถ้ามี)

 

หากท่านมีไฟล์สนับสนุนเพึ่มเติมโปรดแนบไว้ด้านล่าง ขนาดไฟล์ไม่ควรใหญ่เกิน 16M และควรเป็นประเภท (gif,jpg,pdf,rar,zip) สามารถอัปโหลดได้มากสุด 3 ไฟล์