HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 รางวัลและการรับรอง

รางวัลและการรับรอง

แนวทางการดูแลรักษาเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจะมีอาการเจ็บหน้าอกฉับพลัน อาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่น โรคปอด ระบบทางเดินอาหาร โรคกล้ามเนื้อหัวใจ หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจ อาจเกิดจากการ อุดตันของหลอดเลือดหัวใจหรือการขาดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ก่อให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างรวดเร็วภายในใน 6 ชั่วโมง

กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมากกว่า 90% มีปริมาณเลือดที่ดีเพียง 10% ในที่สุดก็จะมีการพัฒนาไปเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน , โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ซึ่งสามารถทำให้เสียชีวิตได้ ผู้ป่วยที่มีอาการเตือน ควรหาการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แพทย์จะทำการรักษากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยการกำจัดส่วนของหลอดเลือดที่เสียหายและเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ ขั้นตอนนี้สามารถช่วยชีวิตของผู้ป่วยและป้องกันภาวะแทรกซ้อนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

รูปแบบการรักษากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันถูกสร้างขึ้นมา สำหรับผู้ที่ให้การดูแลสุขภาพเพื่อ ให้มีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก หลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน โดยทำตาม นโยบายและแนวทางการดูแลรักษาเฉพาะโรค

เป้าหมาย

เป้าหมายรูปแบบการรักษากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันคือการให้การดูแลที่มีคุณภาพสูง ในสภาพแวดล้อมที่มีความเห็นอกเห็นใจ โดยทีมแพทย์และบุคคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมแบบบูรณาการ

วัตถุประสงค์

 1. สร้างมาตรฐานของการดูแลที่มีความสม่ำเสมอ
 2. objectivesLisst2
 3. ช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วย สมาชิกในครอบครัวและ ทีมงานการดูแลสหสาขาวิชาชีพ
 4. ให้ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วย สามารถ ดูแลตัวเอง
 5. ให้มีการวัดและประเมินผลของขั้นตอนและการจัดการ

กลุ่มเป้าหมาย / บุคคลที่เกี่ยวข้อง

 1. ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกทีไปยังห้องฉุกเฉินคลินิกหัวใจ (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)
 2. อายุมากกว่าหรือเท่า18 ปี
 3. เริ่มแสดงอาการน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

เกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือกรับเข้ารักษา:

 1. ผู้ป่วยที่มีสัญญาณเตือนอาการเจ็บหน้าอกหรือมีอาการเหล่านี้:

  • ความดันหรือ ความรู้สึกถูกบีบหรือร้อนภายในหน้าอก
  • มักจะเกิดขึ้นจากหน้าอกและแผ่ไปยังซี่โครง
  • ปวดแขน ไหล่ คอ ขากรรไกร ลำคอ หรือ หลัง
  • ความรู้สึกอาหารไม่ย่อย

 2. การรักษากล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันสามารถเริ่มต้น ที่ ER แผนกผู้ป่วยนอก หรือที่ห้องพักผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก หากเริ่มมีอาการภายใน 24 ชั่วโมง พยาบาลควรเริ่มรักษาทันที่โดยไม่ต้องปรึกษาแพทย์ ผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การคัดเลือก:

  • ผู้ป่วยที่มี อาการเจ็บหน้ากจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ
  • ผู้ป่วยที่ขอโอนย้าย
  • ผู้ป่วย ที่ปฏิเสธการรักษาและคำแนะนำทางการแพทย์
  • ผู้ป่วยเสียชีวิต
  • อายุ น้อยกว่า 18 ปี

กรณีที่ควรได้รับการดูแลรักษาทันที่

 1. กรณีที่ควรได้รับการดูแลรักษาทันที่
 2. อาการเจ็บหน้าอก
 3. อัตราการเต้นของหัวใจ เร็วกว่า 150 ครั้ง / นาที หายใจถี่ หรือ อัตราการเต้นหัวใจ ผิดปกติ
 4. อาการบวมหรือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น มากกว่า 1-2 ปอนด์ใน วัน2 วัน
 5. มีเลือดออกจากแผลต่อเนื่อง