HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 MANAGEMENT TEAM

สารจากประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

เรียน ท่านผู้มีเกียรติ

ผมขอต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลกรุงเทพ เว็บไซต์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้เอื้อต่อการใช้งานของท่าน ในเว็บไซต์นี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลปกติและฐานข้อมูลทางการแพทย์ ได้ง่ายขึ้น ข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ให้ท่านสามารถเข้าใจปัญหาทางการ แพทย์หรือปัญหาสุขภาพที่ท่านมีเท่านั้น แต่จากหน้าเว็บไซต์ของเราท่านยังสามารถตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลได้จัดเก็บไว้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถทำการนัดหมายเพื่อพบแพทย์ผ่านทางระบบของเราอย่างรวดเร็ว

ด้วยความมุ่งมั่นของเราคือการมอบบริการทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานสูงสุดอย่างเต็มที่ เราจึงปรารถนาที่จะรับฟังความเห็นของท่านเกี่ยวกับการบริการของเราเพื่อที่ เราจะนำไปประกอบในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของเราต่อไป

ในนามของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ผมขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาให้การสนับสนุนโรงพยาบาล ผมพร้อมคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความยินดีและมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการทางการแพทย์ที่ดีแก่ท่านตลอดไป

ด้วยความเคารพ

นพ.ชาตรี ดวงเนตร

กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ การแพทย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์กรุงเทพ
ประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 4 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)