HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ติดต่อเราHEART CARE NETWORK
Heart Care Network

Heart Care Network เป็น Service of BDMS Cardiology Service Pool เป็นการใช้ระบบเครือข่ายของแพทย์หัวใจ โรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการให้ บริการทางการแพทย์ ใกล้เคียงกัน

BDMS Cardiology Service Pool จัดทำขึ้นเพื่อให้มีการบริการรักษาด้วยมาตรฐานใกล้เคียงกัน มีความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ป่วยที่มารับบริการ สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก มีข้อมูลการรักษาที่เคยรักษาอยู่ที่ รพ. อื่น ในเครือได้ ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันมีแพทย์ผู้ชี่ยวชาญเฉพาะการรักษาโรคหัวใจ ทั้งแพทย์ประจำ และแพทย์ที่ปรึกษา ที่ทำงานประสานสอดคล้อง เพื่อให้มั่นว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐาน ภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเก็บข้อมูลวิชาการที่เหมาะสมอีกด้วยนอกจากนี้ ยังมีระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับหัวใจและปอด ซึ่งเคยเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้าย มารับบริการในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงด้วย ความปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยทีมศัลยแพทย์ หัวใจ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมชนิดเคลื่อนย้ายได้ วิสัญญีแพทย์หัวใจ และนักเทคนิคการแพทย์ (Cardio Thoracic Technician) ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ร่วมในทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งสามารถให้บริการได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

BANGKOK HEART HOSPITAL

 
HEART CARE NETWORK
 
 
 
ที่อยู่ : 138 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร : 055 212 222, 055 211 669 หรือ 1719
โทรสาร : 055 303 703
อีเมล์ : [email protected]
พิกัด : 16.818203, 100.271846
 
 
ที่อยู่ : 111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร : 042 343 111 หรือ 1719
โทรสาร : 042 345 061
อีเมล์ : [email protected]
พิกัด :
 
 
ที่อยู่ : 888 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 042 888
โทรสาร : 043 042 800
อีเมล์ : [email protected]
พิกัด : 16.441602,102.819856
 
 
ที่อยู่ : 1308/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร : 044 429 999
โทรสาร : 044 256 421
อีเมล์ : [email protected]
พิกัด :
 
 
ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.143 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร : 038 259 999
โทรสาร : 038 259 990
อีเมล์ : [email protected]
พิกัด :
 
ที่อยู่ : 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทร : 038 320 300
อีเมล์ : [email protected]
พิกัด : 13°10'44.2''N 100°50'46.0''N
 
ที่อยู่ : 90 ถนนศรีราชานคร 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร : 038 770 200-8
โทรสาร : 038 770 213
อีเมล์ : [email protected]
 
 
ที่อยู่ : 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0 2310 3000 หรือ 1719
โทรสาร : 0 2310 3327 หรือ 0 2318 1546
อีเมล์ : [email protected]
พิกัด : 13.747975,100.58363
 
ที่อยู่ : 133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0 2022 2222
อีเมล์ : [email protected]
พิกัด : 13°44'06.8''N 100°34'35.8''N
 
ที่อยู่ : 488 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0 2022 2222
โทรสาร : [email protected]
พิกัด : 13°44'55.0''N 100°38'20.1''N
 
ที่อยู่ : 364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2640 1111
โทรสาร : 0 2 245 5488
อีเมล์ : [email protected]
 
ที่อยู่ : 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2617 2444
โทรสาร : 0 2617 2499
อีเมล์ : [email protected]
 
ที่อยู่ : 111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร : 0 2467 1111
โทรสาร : 0 2 467 6515
อีเมล์ : [email protected]
 
ที่อยู่ : 670/1 ถนน พหลโยธิน,สามเสนใน พญาไท,กรุงเทพ 10400
โทร : 0 2271 7000
โทรสาร : 0 2279 0394
อีเมล์ : [email protected]
 
 
ที่อยู่ : 1194 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทร : 034 219 600
โทรสาร : 034 217 817
อีเมล์ : [email protected]
พิกัด : 13.8057,100.039165.172
 
 
ที่อยู่ : 888 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร : 032 616 800 หรือ 1719
โทรสาร : 0 2318 1546
อีเมล์ : [email protected]
พิกัด : 12.554098,99.960688
 
 
ที่อยู่ : 2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 076 254 425
โทรสาร : 076 254 430
อีเมล์ : [email protected]
พิกัด :
 
 
ที่อยู่ : 75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 074 272 800
โทรสาร : 074 272 840
อีเมล์ : [email protected]
พิกัด :
 
 PLEASE SELECT PIN TO SEE OUR HOSPITAL
 

OUR MAP
HEART CARE
NETWORK

* หมายเหตุ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน อยู่ในแผนการจัดตั้ง
คาดว่าจะเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558
ในปัจจุบัน โรงพยาบาลที่สามารถให้การบริการโรคหัวใจ ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ ได้ครบวงจรมีทั้งสิ้น 18 แห่ง จาก 40 โรงพยาบาล ประกอบด้วย