HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 MANAGEMENT TEAM

DIRECTOR’S LETTER

นพ. เกรียงไกร เฮงรัศมี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ


“ยินดีต้อนรับสู่การดูแลโรคหัวใจ โดยโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพครับ”

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือดแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การบริหารของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน (BDMS) โดยโรงพยาบาลกรุงเทพ หรือ Bangkok Hospital ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 และได้มีการจัดตั้งศูนย์หัวใจ (Bangkok Heart Center) ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ (Bangkok Heart Hospital) เมื่อปี 2548 โดยตั้งอยู่ที่อาคารกิตติพันธ์ ซึ่งอยู่ในภายในบริเวณของโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ หรือ Bangkok Hospital Headquarter (BHQ) ซึ่งเป็นแหล่งการแพทย์ชั้นนำของเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ฯ ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพ (BGH: Bangkok Hospital) โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ (WSH: Wattanosoth Bangkok Cancer Hospital) โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ (TCH: Chiva Transitional Care Hospital) และโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIH: Bangkok International Hospital)

  โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครอบคลุม ได้แก่ โรคหัวใจแบบเฉียบพลัน โรคหัวใจแบบเรื้อรัง รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความซับซ้อน

  โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาด 77 เตียง โดยมีแผนกบริการผู้ป่วยนอกอยู่ที่ชั้น 1ชั้น 2เป็นห้องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ คลินิกป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด คลินิกหัวใจล้มเหลว ชั้น 3เป็นหอผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจและหลอดเลือด (CCU Surgery) ชั้น 4 หอผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจและหลอดเลือด (CCU Medicine) และหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ (intermediate CCU) รวมไปถึงห้องพักผู้ป่วยใน ชั้น 5 และชั้น 6 ซึ่งการดูแลทั้งหมดอยู่ภายใต้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจจากทุกสาขากว่า 70 ท่านราย ได้แก่ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด กุมารแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดแพทย์รังสีวินิจฉัย (echocardiography, CT coronary, Cardiac MRI) แพทย์รังสีร่วมรักษา แพทย์สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ศัลยแพทย์ทรวงอก แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงพยาบาล เภสัชกรและบุคลากรที่มีความชำนาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ การบริการครอบคลุมการรักษาโรค ตลอด 24 ชม.ในผู้ป่วยหัวใจที่อยู่ในภาวะวิกฤต เช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดแดงปริ หัวใจล้มเหลว รวมทั้งที่ไม่ใช่ภาวะวิกฤต เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยมีวิธีการรักษาทั้งด่าการให้ยา หัตถการผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดและการผ่าตัด เช่น การทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous Coronary Intervention หรือ PCI) การผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG: Coronary Artery Bypass Surgery) การทำบอลลูนขยายลิ้นหัวใจที่ตีบ (balloon valvuloplasty) การรักษาโรคลิ้นหัวใจเอออรืติกตีบโดยการใส่ลิ้นหัวใจพิเศาผ่านทางสายสวน (Trans catheter aortic valve implantation หรือ TAVI) การรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโดยใช้อุปกรณ์พิเศษผ่านสายสวนไม่ต้องผ่าตัด การรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโดยการผ่าตัด การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือ ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation) โดยการจี้ด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สูง การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ( Aortic Aneurysm ) ด้วยการใส่ขดลวด หรือที่เรียกว่า EVAR (Endovascular Aneurysm Repair) และการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (pacemaker implantation)

  โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ มุ่งหวังที่จะให้การบริการทุกท่านด้วยทีมหัวใจนำโดยแพทย์ผู้ชำนาญการณ์และมากด้วยประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเลือกวิธีการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย พร้อมกับการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงงผู้ป่วยและครอบครัวเป็นสำคัญ คุณภาพและความสำเร็จ ปี พ.ศ. 2550

  โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพได้รับการรับรองในแง่ผลการรักษา จากสถาบันระดับโลก “Joint Commission International หรือ JCI” และในปี 2551 เรายังได้รับการรับรองเฉพาะโรค (clinical care program certification หรือ CCPC) จาก JCI ในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (AMI: Acute Myocardial Infarction) และ ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว (heart failure) โดยได้มีการรับรองคุณภาพการดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560

  โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยต่างชาติ คิดเป็น 30-40% ของผู้ป่วยทั้งหมด ด้วยปณิธานการให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยทีมแพทย์หัวใจที่ชำนาญการในทุกสาขาตลอด 24 ชม. โดยมีผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการรักษาอย่างต่อเนื่อง

  โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพมุ่งหวัง ที่จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับผู้ป่วยชาวไทย ผู้ป่วยในกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้ป่วยตะวันออกกลาง และผู้ป่วยจากทั่วทุกมุมโลก


“เป็นโรคหัวใจ นึกถึงโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ”