HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ประวัติโรงพยาบาลหัวใจ

ABOUT BANGKOK HEART HOSPITAL

ประวัติโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นอาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) ขนาด 97 เตียง ซึ่งดำเนินงานเองโดยตรงภายใต้บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในซอยศูนย์วิจัย บริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลกรุงเทพ และนับเป็นโรงพยาบาลหัวใจเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นจากความสำเร็จของศูนย์หัวใจกรุงเทพ ซึ่งเดิมเป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางของโรงพยาบาลกรุงเทพ

เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคหัวใจ ประกอบกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ทำให้ผู้บริหารของบริษัท ได้ตัดสินใจขยายสถานที่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยการก่อตั้ง “โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ” ที่มีความพร้อมด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกสาขา เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และการให้บริการครบวงจรตั้งแต่การป้องกันโรคหัวใจ การตรวจรักษาและการฟื้นฟูส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

ด้วยความพร้อมด้านการแพทย์ระดับชั้นแนวหน้า ผสานกับประสบการณ์การรักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือดมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ พร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่การรักษาโรคหัวใจแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีนวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสูง