HOSPITAL HOTLINE

CALL
:
0 2310 3000
, OR
1719
(LOCAL CALLS)
   

 HEART HEALTH TIPS

HEART HEALTH TIPS

โรคหัวใจ... เรื่องใกล้ๆ ไม่ไกลตัว

ถ้าเราสามารถรู้ล่วงหน้าว่า สุขภาพของเรา จะเป็นอย่างไรในอนาคต และป้องกันได้ก็เป็นสิ่งดี !! คุณผู้อ่านหลายท่าน คงอยากมีสุขภาพดีไปนานๆ แต่วิถีชีวิตของคนเต็มไปด้วยการแข่งขัน เร่งรีบ รับประทานอาหารแบบชาวตะวันตก การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และขาดการออกกำลังกาย จะเห็นได้จากสถิติการเจ็บป่วยและการตายไม่ได้ลดลงเลย โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ยังเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประชากรโลก ถึงแม้โรคหัวใจจะเป็นโรคที่อาจมีอันตรายถึงชีวิต แต่ก็เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้
คุณหมอจาก โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ได้ให้คำแนะนำว่า สำหรับผู้ชาย 40 ปีขึ้นไป และคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน หากมีภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เป็นเบาหวาน ควรได้รับการตรวจหัวใจเป็นประจำทุกปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยวางแผนป้องกันโรคหัวใจในระยะยาวได้ นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งปฏิบัติได้ง่ายๆ

1. งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ควบคุมความดันโลหิต ระดับไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
4. ลดน้ำหนักในผู้ที่มีน้ำหนักเกิน และผู้ที่อ้วนลงพุง
5. ควบคุมจิตใจ และอารมณ์ อย่าให้มีความเครียด
6. รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีกากใยสูง
7. พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี

    ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ แท้จริงคะ ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่าน มีสุขภาพหัวใจ และสุขภาพกายที่แข็งแรง สบายดี!! นะคะ