HOSPITAL HOTLINE

CALL
:
0 2310 3000
, OR
1719
(LOCAL CALLS)
   

 SHOW CASE

STORY OF HEART

ติดตามชีวิตของ Ms.Saranita คุณแม่จากประเทศนาอูรูที่ยืนยันจะเก็บลูกน้อยของเธอไว้ กับการทำงานร่วมกับทีมแพทย์ 3 สาขา โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเก็บทารกในครรภ์ไว้ให้ได้นานที่สุด เพื่อให้คลอดออกมาอย่างปลอดภัย