HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 การเตรียมตัวมาโรงพยาบาล

การเตรียมตัวมาโรงพยาบาล

ออกแบบมาเพื่อผู้ป่วย

ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เรามีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงกระบวนการชำระเงินด้านการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากการหาวิธีการชำระเงินใหม่ ฯ และการค้ำประกัน เรามีความตั้งใจกำหนดราคาที่โปร่งใสในขั้นตอนการผ่าตัดธรรมดาตามแพคเกจราคาที่คงที่ แพคเกจราคาคงที่ของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงจองผู้ป่วย หลังจากการประเมินผลรายละเอียดของสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยคำนึงถึง อายุ ประวัติทางการแพทย์ และการเจ็บป่วยใด ๆ ทางโรงพยาบาลจะให้ราคาคงที่สำหรับขั้นตอนการรักษา
 

วางแผนการรักษาอย่างไร้กังวล

ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายที่อาจสูงเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิด จะมีผลสำคัญต่อค่าใช้จ่ายของการดูแลสุขภาพโดยรวม
Price Packages fully incorporates:
·         การทดสอบก่อนการผ่าตัด
·         ค่าธรรมเนียมแพทย์ ศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์ 
·         การพักฟื้น
·         ห้องผ่าตัด
·         ห้องพักผู้ป่วย
·         ค่าห้องทดลอง
·         รังสีวิทยา
·         ค่าที่ให้หลังการผ่าตัด
·         รายการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน เช่นการปลูกถ่ายการเปลี่ยนหัวเข่า
หลายแพคเกจผ่าตัดมีบริการพิเศษ สำหรับผู้ป่วยที่ บินมารับการผ่าตัดจากต่างประเทศเช่นยาพิเศษหรือบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตัวอย่างเช่น :

เปลี่ยนสะโพกและ ข้อเข่า รวมถึง:

·         บริการฟื้นฟูสมรรถภาพปรับปรุงการเคลื่อนไหวให้ดีที่สุดก่อนที่จะบินกลับบ้าน
·         ยาพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด DVT (การแข็งตัวในขา)

ศัลยกรรม กระดูกสันหลัง รวมถึง:

·         Rehabilitation services to ensure optimal outcomes before flying home

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วก่อนที่จะบินกลับบ้าน

แพคเกจผ่าตัดเป็นอะไรที่พบบ่อยในโรงพยาบาลที่อยู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน สถานที่ที่ให้การอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการระดับโลกที่เพิ่มขึ้นในการท่องเที่ยวทางการแพทย์ แต่บ่อยครั้งข้อยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไข สามารถทำให้มันยากที่จะกำหนด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหลังเข้ารับการรักษา ทางโรงพยาบาลกรุงเทพมี Fixed Package Rates ที่รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิดเช่น:
·         ความเจ็บปวด
·         อาการคลื่นไส้
·         ตกเลือด
·         การติดเชื้อ

ผู้ป่วยจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติมหากมีการรักษาเพิ่มเติม นอกจากนี้เรา ได้สร้างนโยบายสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากภาวะภาวะแทรกซ้อนอื่น ฯ หมายความถึงอาจต้องมีการรักษาเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องอยู่ใต้ราคารวมของแพคเกจ

โปรดรับทราบ:

·         โปรแกรม fixed pricing package ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ
·         ผู้ป่วยจะต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพก่อนที่จะมีการรักษา
·         โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม fixed pricing package หากผู้ป่วยไม่เปิดเผย underlying condition
เพื่อดูว่าท่านมีสิทธิ์ใช้ fixed pricing package หรือไม่
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ มีความยินดี ที่จะให้ความช่วยเหลือ ในการประสานงาน กับผู้ให้บริการประกันของท่าน ทุกปีมีผู้ป่วยหลายพันคนจากทั่วทุกมุมโลกมาใช้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการบริการทางการแพทย์และได้รับการรับรองในระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยประกันเราได้ร่วมมือกับบริษัทประกันทั่วโลกและมีเครือข่ายคู่สัญญาที่กว้างขวาง
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์และข้อจำกัดต่างๆ ทาง รพ. ขอแนะนำให้ติดต่อบริษัทประกันของท่านก่อนที่จะวางแผนการรักษา ท่านสามารถไปที่หน้า ประกันคู่สัญญา เพื่อดูว่าผู้ประกันของท่านเป็นคู่สัญญากับทางโรงพยาบาลหรือไม่
 
บริการฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน 
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน ประกันของท่านอาจจะยังคงให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษา

บริการผู้ป่วยนอก
ผู้ให้บริการประกันของท่านอาจได้ทำสัญญาเฉพาะกับโรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยนอกแบบไม่ใช้เงินสดตามแผนประกันของท่าน

บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน 
โรงพยาบาลกรุงเทพ สามารถช่วยท่านใน การได้รับประกันการชำระเงินก่อนที่จะเข้ารับการรักษา
 
บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน 
หากท่านจำเป็นต้องทำการรักษาแบบผู้ป่วยในและคิดว่าขั้นตอนนั้นได้รับการคุ้มครองจากประกัน ทางโรงพยาบาลกรุงเทพสามารถช่วยท่านในการได้รับประกันการชำระเงินก่อนที่จะเข้ารับการรักษา
 
เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดโปรดนำเอกสารดังนี้
- สแกนสำเนา หนังสือเดินทาง (หน้าภาพ), บัตรประชาชน
- สำเนา (ด้านหน้าและด้านหลัง) ใบรับรองหรือบัตรประกันสุขภาพของปัจจุบัน
- เอกสารอื่นใดที่จำเป็นสำหรับบริษัทประกันของท่าน
 
โปรดทราบว่าโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนโยบายจากบริษัทประกันตามเห็นสมควร
ทางโรงพยาบาลจะบอกทันที่หากไม่สามารถทำงานกับผู้ให้บริการประกันของท่าน
 • โรงพยาบาลกรุงเทพจะสื่อสารกับบริษัทประกันเพื่อช่วยใน การรับประกัน การชำระเงิน ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ามารับการรักษา
บริการผู้ป่วยนอก
ผู้ให้บริการประกันของท่านอาจได้ทำสัญญาเฉพาะกับโรงพยาบาลในการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดตามแผนประกันของท่าน หากไม่ได้ตกลงไว้ผู้ป่วยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองและเบิกจากผประกันในภายหลัง  โรงพยาบาลจะให้ใบรับรองแพทย์ (medical certificate) สำหรับการชำระเงินคืนได้โดยตรงจากบริษัทประกันของท่าน
โรงพยาบาลกรุงเทพสามารถช่วยในการประสานงานกับผู้ให้บริการประกันของท่าน เครือข่ายคู่สัญญาของโรงพยาบาลรวมถึง บริษัทประกันสุขภาพเอกชนระหว่างประเทศ บริษัทประกันสุขภาพไทย และบริการประกันการเดินทาง
คลิกด้านล่าง สำหรับรายการของบริษัทประกันภัยสัญญาแบบสมบูรณ์
·         บริษัทประกันสุขภาพเอกชนระหว่างประเทศ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องมาเป็นผู้ป่วยในกะทันหันประกันของท่านอาจจะยังคงให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษา
·         บริษัทประกันสุขภาพไทย ชาว ไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชน จะได้รับ ความคุ้มครองสำหรับ การดูแลรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
·         ประกันการเดินทาง โรงพยาบาลกรุงเทพ ทำงานร่วมกับ หลายร้อย บริษัท ประกันการเดินทาง โดยตรงหรือผ่านผู้ให้บริการ ความช่วยเหลือทางการแพทย์ 
 
International Private Medical Insurance
บริษัทประกันสุขภาพเอกชนระหว่างประเทศ
 
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือการเข้ามาเป็นผู้ป่วยในแบบไม่ได้วางแผน บริการประกันของท่านอาจจะยังคงให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษา
ในการชำระเงินโปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้เมื่อมาถึงโรงพยาบาล
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบรับรองประกันสุขภาพหรือบัตร
 • เอกสารอื่นฯ สำหรับบริษัทประกัน
โปรดรับทราบว่าโรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนโยบายจากบริษัทประกันตามเห็นสมควร
 ทางโรงพยาบาลจะบอกทันที่หากไม่สามารถทำงานกับผู้ให้บริการประกันของท่าน
 • แพทย์จะเขียนรายงาน รายละเอียดการวางแผนรักษาของท่าน
 • 3rd Part Payer Services ระหว่างประเทศจะประสานงานกับผู้ให้บริการ ประกันของท่านเพื่อขออนุมัติการรับประกันการชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่าย ทางการแพทย์ต่าง ฯ
 • ผู้ให้บริการจะประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อคุ้มครองทางการแพทย์ ปกติแล้วจใบรับประกันการชำระเงินจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาล กรุงเทพ ภายใน 24-48 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่ทางประกันจะไม่ออกใบรับประกันเช่น:
  • ขั้นตอนการตรวจสอบของผู้ให้บริการประกัน
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลแอพลิเคชันและ / หรือ ระยะเวลาใน การเข้าพักอาจไม่เพียงพอที่จะให้ประกันเตรียมตัวทันได้
  • ความแตกต่างใน โซนเวลา วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ วันหยุดธนาคาร
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ นโยบาย     
 • หากยื่นเอกสารไม่ทันทางโรงพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการกับประกันได้ ในกรณีนี่ผู้ป่วยอาจต้องจ่ายเงินเต้มจำนวยเป็นเงินสดแล้ยค่อยเบิกจากประกันในภายหลัง
 • ผู้ป่วยจะมีค่าใช้จ่ายเพึ่มเติมซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่าย เช่น insurance co-payments  อัตราค่าห้องพักที่เกินขีดจำกัดของประกัน หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นสายโทรศัพท์และบริการอื่น ฯ
ข้อมูลการประกันที่สมบูรณ์ควรถูกส่งระหว่างการเข้าพัก ทางโรงพยาบาลจะไม่สามารถดำนินการทางประกันหลังผู้ป่วยถูกปลดออกไปแล้ว
·     ข้อมูลการประกันที่สมบูรณ์ควรถูกส่งระหว่างการเข้าพัก ทางโรงพยาบาลจะไม่สามารถดำนินการทางประกันหลังผู้ป่วยถูกปลดออกไปแล้ว
 

Travel Insurance

โอกาสที่อาจเกิดปัญหาทางการแพทย์ฉุกเฉินในระหว่างการเดินทาง ในวันหยุดหรือ ธุรกิจนั้นทำให้หลาย ฯ คนหันมาใช้ประกันเดินทาง ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จำนวนสถานบริการทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทประกัน การเดินทางก็เพึ่มมากขึนไปด้วย
โรงพยาบาลกรุงเทพ ทำงานร่วมกับบริษัทประกันการเดินทางหลายร้อยบริษัทโดยตรงหรือผ่านผู้ให้บริการทางการแพทย์ หากท่านต้องการที่จะยืนยันว่าโรงพยาบาลกรุงเทพทำงานร่วมกับบริษัทประกันการเดินทาง ของท่านหรือไม่โปรดติดต่อแผนก  Utilization Management
   
Thai Private Medical Insurance
บริษัทประกันสุขภาพไทย
ชาวไทยและชาวต่างชาติทีอาศัยอยู่ในประเทศที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชนจะได้รับความคุ้มครองสำหรับการดูแลทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เราทำงานร่วมกับบริษัทประกันท้องถิ่นต่อไปนี้:
AGA Services (Thailand) Co.Ltd.
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)(บ.)
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)(บ.)
กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด มหาชน (บ.)
กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บ.)
กรุงไทยพานิช ประกันภัย จำกัด (มหาชน)(บ.)
คิว บี อี ประกันภัย ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บ.)
เจนเนอราลี่ประกันชีวิต(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)(บ.)
เจ้าพระยาประกันภัย (บมจ.)
ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)(บ.)
โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย)(บมจ.) กลุ่ม
ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บ.)
ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.) 
เทเวศน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.)
ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)(บ.)
ไทยประกันชีวิต (กลุ่ม) จำกัด (มหาชน) (บ.)
ไทยประกันชีวิต (บัตรประกันสุขภาพ TH) (บมจ.)
ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.) TPA
ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) (บ.)
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (บมจ.) (เมดิลิงค์)
ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย(บมจ.)
ไทยไพบูลย์ประกันภัยจำกัด(บ.)
ไทยรีเซอร์วิสเซส จำกัด มหาชน (บ.)
ไทยศรีประกันภัย (บมจ.)
ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บ.) กลุ่ม
ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.) TPA
นวกิจ ประกันภัย (บมจ.)
นิวแฮมเชอร์อินชัวรันส์ จำกัด (บ.)
บ.เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
บ.อลิอันซ์ ซี พี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บมจ.สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย(ประเทศไทย)(เมดิลิงค์
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
บูพาประกันสุขภาพ(ประเทศไทย) (บมจ.)
ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (บ.)
ประกันภัยไทยวิวัฒน์(บมจ.)
พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย)
ฟอลคอนประกันภัย จำกัด(มหาชน) (บ.)
ฟิลลิป ประกันชีวิต (บมจ.)
มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ จำกัด (บ.)
มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.)
เมืองไทยประกันชีวิต (บมจ.) (กลุ่ม)
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.)
แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) (บมจ.)
วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.)
เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) (บ.)
ศรีอยุธยาเจนเนอรัล ประกันภัย(บมจ.) TPA
สไมล์ ทีพีเอ จำกัด บ.
สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)(บ.) กลุ่ม
สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.)
สินมั่นคงประกันภัย จก.(มหาชน)(บ.)
อาคเนย์ประกันชีวิต (บมจ.)(กลุ่ม)
อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)(บ.)
เอซไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด (มหาชน) (บ.)
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บ.)
เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)(บมจ.)
เอสโอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (บ.)
เอไอเอ จำกัด (บ.)
แอกซ่า ประกันภัย (บมจ.)
 
หากท่านไม่เห็นบริษัทประกันในรายชื่อยังอาจได้รับการครอบคลุมการบริการทางการแพทย์แบบไม่ใช้เงินสด โปรดติดต่อ the Bangkok Referral Center เพื่อข้อมูลเพึ่มเติม
หากท่านเป็นตัวแทนของบริษัทประกันและต้องการจะเพิ่มชื่อของคุณในรายการนี้โปรดแจ้งให้เราทราบ

AGA Services (Thailand) Co.Ltd.

กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)(บ.)

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)(บ.)

กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด มหาชน (บ.)

กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บ.)

กรุงไทยพานิช ประกันภัย จำกัด (มหาชน)(บ.)

คิว บี อี ประกันภัย ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บ.)

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)(บ.)

เจ้าพระยาประกันภัย (บมจ.)

ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)(บ.)

โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย)(บมจ.) กลุ่ม

ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บ.)

ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.) 

เทเวศน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.)

ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)(บ.)

ไทยประกันชีวิต (กลุ่ม) จำกัด (มหาชน) (บ.)

ไทยประกันชีวิต (บัตรประกันสุขภาพ TH) (บมจ.)

ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.) TPA

ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) (บ.)

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (บมจ.) (เมดิลิงค์)

ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย(บมจ.)

ไทยไพบูลย์ประกันภัยจำกัด(บ.)

ไทยรีเซอร์วิสเซส จำกัด มหาชน (บ.)

ไทยศรีประกันภัย (บมจ.)

ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บ.) กลุ่ม

ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.) TPA

นวกิจ ประกันภัย (บมจ.)

นิวแฮมเชอร์อินชัวรันส์ จำกัด (บ.)

บ.เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บ.อลิอันซ์ ซี พี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บมจ.สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย(ประเทศไทย)(เมดิลิงค์

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

บูพาประกันสุขภาพ(ประเทศไทย) (บมจ.)

ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (บ.)

ประกันภัยไทยวิวัฒน์(บมจ.)

พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย)

ฟอลคอนประกันภัย จำกัด(มหาชน) (บ.)

ฟิลลิป ประกันชีวิต (บมจ.)

มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ จำกัด (บ.)

มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.)

เมืองไทยประกันชีวิต (บมจ.) (กลุ่ม)

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.)

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) (บมจ.)

วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.)

เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) (บ.)

ศรีอยุธยาเจนเนอรัล ประกันภัย(บมจ.) TPA

สไมล์ ทีพีเอ จำกัด บ.

สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)(บ.) กลุ่ม

สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บ.)

สินมั่นคงประกันภัย จก.(มหาชน)(บ.)

อาคเนย์ประกันชีวิต (บมจ.)(กลุ่ม)

อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)(บ.)

เอซไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด (มหาชน) (บ.)

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บ.)

เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)(บมจ.)

เอสโอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (บ.)

เอไอเอ จำกัด (บ.)

แอกซ่า ประกันภัย (บมจ.)