HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองมะเร็งสำหรับคุณผู้หญิง

#เพราะสุขภาพดีเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงมีความสุข 
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งสำหรับคุณผู้หญิงที่รักษ์ในสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์สูตินรีเวชกรรมชั้น 1 
โทร.034-219600 ต่อ 2190, 2191 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
#bangkokhospitalsanamchan #โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์