HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจ

แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี2019

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ ให้บริการตรวจสุขภาพ และงานส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ
เพิ่มเติม

สวยอย่างปลอดภัย ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

สวยอย่างปลอดภัย  ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ 
 
เพิ่มเติม

แพคเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

เพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองมะเร็งสำหรับคุณผู้หญิง

#เพราะสุขภาพดีเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงมีความสุข 
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ
คัดกรองมะเร็งสำหรับคุณผู้หญิงที่รักษ์ในสุขภาพ

เพิ่มเติม

เบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสำหรับข้าราชการ

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ดูแลใส่ใจเรื่องหัวใจให้ข้าราชการไทย
เบิกได้แบบไม่ต้องรอนาน
กับสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการ 

เพิ่มเติม