HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ศูนย์และคลินิก

ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ


การให้บริการ
     • ตรวจสุขภาพประจำปี 
     • ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับลูกค้ากลุ่มบริษัททั้งผู้บริหารและพนักงาน 
     • ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน 
     • ตรวจสุขภาพเพื่อสมัครเข้าทำงาน 
     • ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่