HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ศูนย์และคลินิก

ศูนย์และคลินิก

ศูนย์เอกซเรย์ เอ็นพีแอดว้านซ์

·         เอกซเรย์ทั่วไป (X-ray) 
·         เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (64-Slide CT Scan)
·         เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI – 1.5 Tesla)
·         เครื่องตรวจมวลกระดูก (Bone Densitometry)
·         เครื่องตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammography)
·         เครื่องอัลตร้าซาวด์เต้านมอัตโนมัติ (ABVS)
·         รังสีร่วมรักษา (Intervention)
·         เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
·         ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check-up)
·         ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Digital Mammography & ABVS)
·         อัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ (Mobile Ultrasound)
·         โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Health Promotion)

การให้บริการ


บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยเทคโนโลยีทางรังสีวิทยา


·         เอกซเรย์ทั่วไป (X-ray)
·         เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (128-Slide CT Scan)
·         เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI – 1.5 Tesla)
·         เครื่องตรวจมวลกระดูก (Bone Densitometry)
·         เครื่องตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammography)
·         เครื่องอัลตร้าซาวด์เต้านมอัตโนมัติ (ABVS)
·         รังสีร่วมรักษา (Intervention)
·         เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)

บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Unit)


·         ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check-up)
·         ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Digital Mammography & ABVS)
·         อัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ (Mobile Ultrasound)
·         โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Health Promotion)


เทคโนโลยีที่ใช้ในศูนย์เอกซเรย์ โรงพยาบาลกรุงเทสนามจันทร์
MRI – Magnetic Resonance Imaging 1.5 Tesla
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคโดยอาศัยคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของไฮโดรเจนอะตอมภายในร่างกาย ภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง สามารถตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ได้ทั่วร่างกาย โดยสามารถตรวจได้หลายระนาบโดยไม่ต้องเปลี่ยนท่าผู้ป่วย และไม่ใช้รังสีเอกซ์ สามารถตรวจอวัยวะได้ชัดเจน มีความปลอดภัยสูง มีความเสี่ยงต่อการแพ้รังสีต่ำมาก โดยตรวจพบรอยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น MRI สามารถวินิจฉัยส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น สมอง กระดูกสันหลัง ระบบกล้ามเนื้อและข้อ ท่อทางเดินน้ำดีและถุงน้ำดี เต้านม เป็นต้น


CT scan - 128-Slice 
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง มีความละเอียดสูงมาก สามารถสร้างภาพได้ถึง 64 ภาพต่อการหมุน 1รอบ (360 องศา) ด้วยความเร็วเพียง 0.4วินาที สามารถตรวจร่างกายได้เกือบทุกส่วนแม้กระทั่งหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาได้อย่างแม่นยำ สามารถลดปริมาณรังสีกว่าเท่าตัว สามารถให้เกิดภาพที่ชัดเจนทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ช่วยในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ช่วยให้การตรวจผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยเด็ก ทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น


Digital Mammogram
เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม เป็นเครื่องเอกซเรย์ชนิดพิเศษ ที่ใช้ตรวจเต้านมโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องแมมโมแกรมที่ใช้ฟิล์ม ผู้รับการตรวจจะได้รับรังสีต่ำ แต่ให้ผลถูกต้อ งแม่นยำสูงถึง 90% สามารถแยกความแตกต่างของไขมันและเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ ของเต้านมได้อย่างชัดเจน สามารถหาความผิดปกติของเต้านม ตำแหน่งของก้อนเนื้องอก และพยาธิสภาพอื่นๆ สามารถมองเห็นก้อนเล็กกว่า 1 เซนติเมตรได้ สามารถเห็นเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงยังอยู่เฉพาะในเนื้อเยื่อภายในท่อน้ำนม ที่ยังไม่สามารถคลำพบได้ ขั้นตอนการตรวจปลอดภัย และไม่ทำอันตรายใด ๆ ต่อเต้านม แม้กระทั่งผู้ที่เสริมเต้านมมาแล้ว ก็สามารถรับการตรวจเต้านมได้ ทั้งนี้ จะมีการตรวจอัลตราซาวด์เต้านมร่วมด้วย เพื่อนำผลการตรวจทั้งสองมาพิจารณาประกอบกัน ทำให้การวินิจฉัยมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น


ABVS – Automated Breast Volume Scanner
เครื่องอัลตราซาวด์เต้านมอัตโนมัติ สามารถนำออกตรวจได้เคลื่อนที่ ให้ภาพที่ชัดเจนแยกแยะ ก้อนเนื้อและความผิดปกติ ได้ดีใกล้เคียงกับการตรวจในโรงพยาบาลโดยผู้ทำการตรวจไม่จำเป็นจะต้องเป็นรังสีแพทย์ทำการตรวจโดยวางเครื่องแสกนลงบนหน้า
อกของผู้ที่ได้รับการตรวจและเครื่องจะแสกนเต้านมพร้อมบันทึกภาพไว้ หลังจากนั้นรังสีแพทย์จะเป็นผู้อ่านผล นอกจากนี้ ยังสามารถเห็นภาพได้หลายมุม ง่ายต่อ การพิจารณา ผ่าตัดของศัลยแพทย์ ในกรณีที่พบรอยโรค
 
เปิดตัวรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่
(Mobile Digital Mammography&ABVS)
ทางศูนย์เอกซเรย์โรงพยาบาลกรุงเทพระยองได้เปิดตัวรถตรวจมะเร็งคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ไปเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งตรงกับวันมะเร็งสากล โดย นายแพทย์จารุวัฑ ใช้ความเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กล่าวเปิดงาน
 
ทั้งนี้ทางแผนกเอกซเรย์ ได้เปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่อย่างเป็นทางการแล้วโดยให้บริการทั่วภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเทคโนโลยี  ที่ทันสมัยคันแรก และคันเดียวในประเทศไทยขณะนี้ และได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีผู้รักสุขภาพเป็นอย่างมาก