HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บรรยายวิชาการให้ความรู้กับประชาชน ณ องค์การบริหารตำบลสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ทีมแพทย์-พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสนามจันทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ ออกหน่วย   ตรวจสุขภาพและบรรยายให้ความรู้กับประชาชน
อ่านเพิ่มเติม