HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บรรยายวิชาการให้ความรู้กับประชาชน ณ องค์การบริหารตำบลสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ทีมแพทย์-พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสนามจันทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ ออกหน่วย   ตรวจสุขภาพและบรรยายให้ความรู้กับประชาชน

เพิ่มเติม

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ.เทศบาลไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ณ.เทศบาลไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วันเสาร์ ที่  14 พฤศจิกายน 2558

เพิ่มเติม

ให้ความรู้เรื่องโรคลมชักและการนอนหลับผิดปกติแก่สมาชิกสโมสรโรตารี่ จังหวัดนครปฐม

ให้ความรู้เรื่องโรคลมชักและการนอนหลับผิดปกติแก่สมาชิกสโมสรโรตารี่ จังหวัดนครปฐม

เพิ่มเติม

สนับสนุนกิจกรรม Bike For Mom 11 สิงหาคม 2558

สนับสนุนกิจกรรม Bike For Mom 11 สิงหาคม 2558

เพิ่มเติม

สนับสนุนกิจกรรม Bike For Dad 11ธันวาคม 2558

สนับสนุนกิจกรรม Bike For Dad 11ธันวาคม 2558

เพิ่มเติม