MRT

ท่านสามารถเดินทางมาโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยรถไฟฟ้า MRT โดยลงรถไฟฟ้าที่สถานีเพชรบุรี ใช้ทางออกที่ 2 แล้วเลี้ยวซ้ายมายังจุดจอดรถ Shuttle Bus ซึ่งจอดริมถนนหน้าสถานี MRT และใช้บริการรถ Shuttle Bus ของโรงพยาบาลกรุงเทพ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ดูตารางรถ Shuttle Bus