HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ติดต่อเรา

BANGKOK HEART HOSPITAL

GOOGLE MAPS: GPS: 13.747975,100.58363
Map Data
Map data ©2015 Google
Map DataMap data ©2015 Google
Map data ©2015 Google
Map
Satellite

ติดต่อเรา

เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
 
0 2310-3000, 02 310 3370 (คลีนิก)
 
02 318 1546 0 2310-3327
GOOGLE MAPS: GPS: 13.747975,100.58363