HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ในอดีตคือโรงพยาบาลสนามจันทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดให้ประชาชนชาวนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงมายาวนานกว่า 20 ปี และมีการพัฒนาโรงพยาบาลต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่เรื่องคุณภาพบริการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณภาพของแพทย์เฉพาะทางที่จำเป็นครบทุกสาขา โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในภูมิภาคตะวันตก ในปี 2557 ได้โอนกิจการให้แก่บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์ เข้ามาพัฒนาคุณภาพบริการทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ด้านภูมิภาคตะวันตกให้การบริการรักษาโรคครอบคลุมทุกๆมิติ มาตรฐานใกล้เคียงกับ โรงพยาบาลกรุงเทพสาขาใหญ่ อีกไม่นานคนในภูมิภาคตะวันตก คงไม่ต้องเดินทางไปรักษาตัวที่กรุงเทพมหานครอีกแล้ว