HOSPITAL HOTLINE

CALL
:
+66 3421 9600
, OR
1719
(LOCAL CALLS)
   

 DISEASE & TREATMENT

DISEASE TYPE

เคล็ด (ไม่) ลับ คุณแม่ตั้งครรภ์ ลดเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

การคลอดช่วงอายุครรภ์ 39 – 40+6 สัปดาห์มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่พบในทารกที่คลอดก่อนกำหนดน้อยที่สุด 

ปัจจัยเสี่ยง

คลอดก่อนกำหนด
·         บุหรี่ เครียด น้ำหนักน้อย
·         ติดเชื้อใน-นอกช่องคลอด
·         ปอดอักเสบ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ พยาธิ แบคทีเรีย
·         เนื้องอกมดลูก ปากมดลูกผิดปกติ
·         เคยคลอดก่อนกำหนด
·         ครรภ์แฝด น้ำคร่ำมาก ปากมดลูกสั้น

สัญญาณเตือน
เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด
·         ปวดบีบเกร็งคล้ายปวดประจำเดือน ปวดถี่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
·         ปวดหลัง ปวดหน่วยๆ ลงช่องคลอด
·         มีมูก หรือมูกปนเลือดออกทางช่องคลอด
·         น้ำใสๆ คล้ายปัสสาวะไหลออกช่องคลอด

ดูแลทารกแรกเกิดก่อนกำหนด
ช่วงทารกวิกฤต (Critical Care)
·         ทีมแพทย์-พยาบาลชำนาญทางด้านทารกแรกเกิดเฝ้าติดตามทารกตลอด 24 ชม.
·         รับน้ำนมแม่ทางสายยาง เสริมภูมิต้านทาน พัฒนาสมอง และการเจริญเติบโต
·         เพียบพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ และกู้ชีพ

ระยะพ้นวิกฤต (Step down)
 
·         ผิวกายสัมผัสกัน เนื้อแนบเนื้อ (Skin to skin contact : Kangaroo mother care) ช่วยให้อุณหภูมิกาย การหายใจ ชีพจร และความดันโลหิตของทารกคงที่
·         น้ำหนักทารกเพิ่มขึ้นเร็ว
·         ทารกฝึกดูดนมจากเต้า

เตรียมพร้อมกลับบ้าน (Discharge Plan)
 
·         คุณพ่อแม่ฝึกเลี้ยง อาบน้ำทารก นวดสัมผัส ดูดนมจากเต้า เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
·         ฝึกสังเกตอาการ
·         ฝึกป้อนวิตามินและธาตุเหล็ก เพื่อเสริมการเจริญเติบโต

ติดตามต่อเนื่อง (Follow-up)

·         พบกุมารแพทย์ตรวจสุขภาพ ประเมินการเจริญเติบโต
·         พบกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการทารก
·         รับวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค
·         ตรวจจอประสาทตา
·         ตรวจการได้ยิน