HOSPITAL HOTLINE

CALL
:
+66 3421 9600
, OR
1719
(LOCAL CALLS)
   

 CSR CAMPAIGN

CSR CAMPAIGN

บรรยายวิชาการให้ความรู้กับประชาชน ณ องค์การบริหารตำบลสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ทีมแพทย์-พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสนามจันทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ ออกหน่วย   ตรวจสุขภาพและบรรยายให้ความรู้กับประชาชน

MORE

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ.เทศบาลไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ณ.เทศบาลไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วันเสาร์ ที่  14 พฤศจิกายน 2558

MORE

ให้ความรู้เรื่องโรคลมชักและการนอนหลับผิดปกติแก่สมาชิกสโมสรโรตารี่ จังหวัดนครปฐม

ให้ความรู้เรื่องโรคลมชักและการนอนหลับผิดปกติแก่สมาชิกสโมสรโรตารี่ จังหวัดนครปฐม

MORE

สนับสนุนกิจกรรม Bike For Mom 11 สิงหาคม 2558

สนับสนุนกิจกรรม Bike For Mom 11 สิงหาคม 2558

MORE

สนับสนุนกิจกรรม Bike For Dad 11ธันวาคม 2558

สนับสนุนกิจกรรม Bike For Dad 11ธันวาคม 2558

MORE