Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
สินค้า โรงพยาบาล
ปิด

ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ

ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ

เราเชื่อว่าทุกวินาทีมีค่าสำหรับผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีอาจตัดสินระหว่างความเป็นและความตาย สิ่งสำคัญที่สุดในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินคือการให้การรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที

ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นศูนย์อุบัติเหตุที่มีความพร้อมในการรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือที่เพรียบพร้อม ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและเจ้าหน้าที่ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ เป็นศูนย์อุบัติเหตุที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรอง โดยเป็นหนึ่งในศูนย์ที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุที่ดีที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณภาพด้านการดูแลผู้ป่วย การฝึกฝนเจ้าหน้าที่ และการประสานงานกับชุมชนอีกด้วย

ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ

ช่องทางติดต่อศูนย์อุบัติเหตุ

 • นพ. เอกกิตติ์ สุรการ
  ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ศุนย์อุบัติเหตุ
  email: Ekkit.Su@bgh.co.th

 • คุณรจนารถ คุณากร
  ผู้จัดการโครงการศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Program Manager)
  email: Rodjanard.Ku@bgh.co.th

 

ประโยชน์ของศูนย์อุบัติเหตุ

 • มีทีมแพทย์เฉพาะทางและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือการตรวจวินิจฉัย ตรวจรักษาที่ครบครัน รวมถึงห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด และหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
 • มีห้องตรวจปฎิบัติการ (clinical laboratory) ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีโปรแกรมสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บ การให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพ
 • มีห้องผ่าตัดและเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้บาดเจ็บ
 • มีการให้การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุจนสามารถกลับไปใช้ได้อย่างปกติ
 • มีทรัพยากรที่เพรียบพร้อมในการให้การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีการให้ความรู้และสนับสนุนชุมชนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และการวิจัยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ
 • มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุที่ดีกว่า โดยมีอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อนที่น้อยกว่า

พันธกิจ

พันธกิจของศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ คือ ให้การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุวิกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ การใช้แนวทางปฎิบัติเชิงประจักษ์ (evidence-based treatment guidelines) การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย นอกจากนี้ศูนย์อุบัติเหตุยังมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีการเก็บฐานข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุอีกด้วย

การเก็บฐานข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ (Trauma Registry)

การเก็บฐานข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นการนำผลลัพธ์ ประสิทธิภาพของการรักษา รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบ มาวิเคราะห์ โดยฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลของผู้ประสบอุบัติเหตุแต่ละรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บข้อมูลมากกว่า 120 จุดของผู้ประสบอุบัติเหตุ รวมถึงรหัส ICD-9 และความรุนแรงของการบาดเจ็บ (injury severity score) ในแต่ละปี เจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์รูปแบบ ความรุนแรง สาเหตุการบาดเจ็บของประชากรในชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพในการรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุ ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาผู้บาดเจ็บ

ผู้เชี่ยวชาญและความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ

ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ สามารถรับมือกับผู้บาดเจ็บขั้นวิกฤต ด้วยสถานที่และเครื่องมือที่เพรียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อุบัติเหตุเปิดตลอด 24 ชั่วโมง และให้การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุขั้นรุนแรงกว่า 1,000 คนต่อปี ทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบไปด้วย ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ จิตแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลอุบัติเหตุ เภสัชกร นักโภชนาการ นักกิจกรรมบำบัด และนักกายภาพบำบัด ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ทางด้านวิชาการศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพมีความร่วมมือกับ Hannover Medical School ในประเทศเยอรมันนี

ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ

ผู้นำด้านการให้ความรู้และการวิจัยทางด้านอุบัติเหตุ

แพทย์ของเรามีความมุ่งมั่นที่จะค้นคว้าวิธีการรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุขั้นวิกฤตด้วยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และผลลัพธ์จากการวิจัยเกี่ยวกับการเริ่มต้นรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุ การรักษาแนวใหม่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยแพทย์ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การวิจัยด้านคลินิก การป้องกันการบาดเจ็บ และการวิจัยต่อยอด

ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ มีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ เช่น แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล นักเรียนแพทย์ และนักเรียนแพทย์จากต่างประเทศ ศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลกรุงเทพมีการจัดงานประชุม Annual Bangkok Trauma Symposium เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆจากต่างจังหวัด นอกจากนี้เรายังจัดการเรียนการสอน Advanced Trauma Life Support ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และมีศูนย์ฝึกทักษะของบุคลากรอีกด้วย

เครือข่ายศูนย์อุบัติเหตุศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS Trauma Network)
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ มีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 47 โรงพยาบาล ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นศูนย์กลางของ 12 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอุบัติเหตุ (center of excellence for trauma) โดยมีหน้าที่รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆทั้งในและต่างประเทศในเครือข่าย เราจึงมีโอกาสได้ให้บริการรักษาผู้บาดเจ็บที่มีความซับซ้อน รวมถึงผู้บาดเจ็บที่มีโรคประจำตัวต่างๆ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719

อีเมล: info@bangkokhospital.com

------------------------------------------------------------- 
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเรียกใช้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ (BDMS Emergency Services: BES) โทร.1724  

ระหว่างประเทศ +66-2-226-4565